BBI VIP Business Club

Suorganizator projekta

Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo kroz BBI VIP Business Club prepoznaje značaj razvoja malih i srednjh preduzeća za bh. privredu, te smo sretni što ćemo kao suorganizator poslovne konferencije “Pouzdanost 2017” dati svoj doprinos u prepoznavanju i afirmaciji pouzdanih bh. kompanija. BBI VIP Business Club sa svojim poslovnim partnerima radi na kreiranju nove, prosperitetnije i zdravije poslovne klime u državi BiH, pogotovo kada su u pitanju privlačenje stranih investicija i poslovanje sa inostranim partnerima,” riječi su Amera Bukvića, direktora Bosna Bank International d.d. Sarajevo.

On naglašava kako se ovaj koncept uklapa i u ideju pouzdanosti i dodaje: “Očekujemo da će ova saradnja donijeti još veće benefite kako za mala i srednja tako i za velika preduzeća. Treba istaći da BBI VIP Business Club djeluje kao privredna komora, organizovana da obezbijedi lokalnim i stranim kompanijama priliku da se umrežavaju, profesionalno razvijaju, razmjene i dobiju nova znanja i informacije o tržištu, kao i da obogate svoja iskustva, što sve treba da doprinese ekonomskom razvoju BiH. Ponosni smo i na organizaciju Sarajevo Business Foruma koji od 2010. godine, kao najznačajniji poslovno-investicijski događaj u regionu, okuplja veliki broj domaćih i stranih učesnika.”

Posted in Novosti.