Pouzdanost

Dobiti priznanje pouzdanosti u poslovanju nije samo zasluga, već i potvrda predanosti visokim standardima. BAUCOMMERCE, vodeća kompanija u sektoru električne energije i opreme, nedavno se pridružila ekskluzivnom krugu certificiranih pouzdanih firmi.

Razgovarali smo s Ajdinom Klepom, direktorom kompanije, o važnosti ovog priznanja za njihovo poslovanje te kako uspijevaju održati visoke standarde kvalitete u svojim uslugama.

Vaša kompanija je dobila prestižni certifikat Pouzdanost. Možete li nam reći kako ovo priznanje utiče na vaše poslovanje i odnose s klijentima?

Veoma nam je drago  da smo i ove godine ušli u skupinu odabranih kompanija koje ispunjavaju stroge kriterije za dodjelu ovog prestižnog certifikata. To je kao prvo nagrada za trud i rad svih nas, rezultat konstantnog usavršavanja te kvalitete proizvoda i opreme koju isporučujemo našim klijentima kako bi se njihovi poslovni procesi odvijali kontinuirano, bilo da je riječ o proizvodnim procesima, uslužnim djelatnostima ili zdravstvenom sektoru. 

Certifikat bonitetne pouzdanosti našim sadašnjim  i budućim klijentima potvrđuje da smo njihov pouzdan partner kada govorimo o besprekidnim/rezervnim izvorima napajanja električnom energijom. 

Da li je teško ispuniti zahtjeve za dobijanje Certifikata bonitetne pouzdanosti i koje prakse su bile ključne za postizanje visokog boniteta?

Ispunjavanje strogih zahtjeva, što domaćih što inostranih partnera, je naša svakodnevnica. Idući kroz te svakodnevne izazove, usvajanjem novih metoda i marljivo radeći na kraju godine stignemo i do ispunjavanja tih strogih zahtjeva za dobijanje certifikata bonitetne pouzdanosti. 

Naši inostrani partneri, odnosno kompanije EMSA Generator, TESCOM UPS i TUNCMATIK  čiji smo ekskluzivni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru svake godine organizuju treninge i seminare te imaju određene zahtjeve koje mi kao njihovi partneri trebamo ispuniti u smislu poboljšanja partnerskog odnosa kao i pružanje vrhunske usluge prema krajnjem korisniku.

Ključne prakse za postizanje visokog boniteta su dobra poslovna strategija, racionalno upravljanje resursima i motiviranje uposlenika koji su ključ uspjeha svake kompanije.

Da li očekujete da će Certifikat bonitetne pouzdanosti doprinijeti povećanju konkurentske prednosti na tržištu?

Naravno, certifikat Pouzdanost doprinosi povećanju tržišne prednosti u poređenju sa konkurencijom. BAUCOMMERCE d.o.o. kao i ostale bonitetno pouzdane kompanije imaju prednost u odnosu na konkurenciju jer klijenti znaju da ulaze u poslovni odnos sa provjerenom i stabilnom kompanijom.

Naše pozicioniranje na tržištu uveliko određuje pristupačnost i odnos koji imamo prema našim klijentima, u toku realizacije projekata  i nakon toga, što znači da smo im na raspolaganju za sve eventualne kvarove ili greške na opremi, obezbjeđujemo brzu isporuku rezervnih dijelova kao i servisne usluge.

Možete li nam pružiti uvid u najvažnije projekte ili investicije na kojima trenutno radi Vaša kompanija?

BAUCOMMERCE d.o.o. ovih dana potpisuje ugovore za isporuku  automatskih dizel agregata za hotelske i stambeno-poslovne objekte u Crnoj Gori gdje smo također prepoznati kao pouzdan partner kada je riječ o Dizel Agregatima i UPS sistemima. Radi se o reprezentativnim objektima u Budvi, Tivtu i Podgorici.

Prije nekoliko dana smo završili projekat isporuke automatskog dizel agregata za najveću vjetroelektranu u Bosni i Hercegovini, Vjetropark IVOVIK, Livno.  Ukupna snaga vjetroparka je 84 MW.

Tu su još i trgovački centri, benzinske pumpe, fabrike i hoteli , gdje radimo na isporuci automatskih Dizel Agregata i UPS Sistema koji obezbjeđuju besprekidno/rezervno napajanje električnom energijom, za nesmetano odvijanje poslovnih procesa.

Od 2022 godine, u proizvodnom programu TUNCMATIK pored UPS sistema imamo i Stanice za punjenje- Punjače za električne automobile AC i DC.

Sigurno je da će naši klijenti biti zadovoljni kvalitetom punjača i servisnom podrškom koju obezbjeđujemo za sve naše proizvode.

Kako održavate visoke standarde kvaliteta?

Konstantan rad i želja da budemo lideri u poslu kojim se bavimo pred nas stavlja izazove kroz koje prolazimo kako bi održali visoku kvalitetu proizvoda I usluga koje plasiramo našim kupcima. 

Najveća nagrada za nas je kada vidimo da su kupci zadovoljni i kada znamo da naši proizvodi makar malim dijelom doprinose poslovnim rezultatima naših klijenata. Visoki standard kvaliteta se ogleda prije svega u uposlenicima koji zajedno sa menadžmentom svojim znanjem i vještinama doprinose tome da imamo kontinuitet.

Vjerujemo da ćemo i u narednim godinama biti prvi izbor klijenata kada imaju potrebu da osiguraju besprekidno odvijanje poslovnih procesa a što im u slučaju nestanka električne energije omogućavamo sa UPS sistemima i Dizel Agregatima kao rezervnim izvorima napajanja.