Pouzdanost

LRC Grupacija se pridružuje najinspirativnijoj društveno-odgovornoj zajednici u Bosni i Hercegovini – zajednici Čuvara dječijih snova, u kojoj World Vision BiH okuplja prijatelje ranjive djece u BiH koji, radeći skupa, pomažu djeci da dostignu svoj puni potencijal. 

Svako šesto dijete u BiH je na evidenciji Centara za socijalni rad kao korisnik socijalne zaštite, što znači da je barem svako šesto dijete u BiH na nekin način ranjivo i nerijetko onemogućeno ostvariti svoje snove.  Ranjivost, međutim, nije samo nedostatak hrane i osnovnih potrepština za život. Nedostatak jednakih prilika za ispunjenje punog potencijala svakakog djeteta nosi brojne i često dugoročne posljedice po mladu osobu.  

Tokom 30 godina svog postojanja, radeći u  zajednicama širom BiH i uvidjevši probleme sa kojima se susreću najranjivija djeca i njihovi roditelji, World Vision je razvio program „Njihovi snovi trebaju Vašu/našu podršku“ koji djeci omogućava zadovoljenje osnovnih životnih potreba, ali  i izgradnju životnih vještina, te razvoj individualnih talenata koji usljed socio-ekonomskih prioriteta porodice, nerijetko ostanu zanemareni.

Ciljana podrška koju kroz program “Njihovi snovi trebaju Vašu/Našu podršku” nudi World Vision BiH jedinstvena je na području naše zemlje i kroz dosadašnje trogodišnje djelovanje, polučila je mnoštvom inspirativnih priča.

,,Uz podršku, djeca dobijaju spoznaju da neko brine i vjeruje u njih, prilike da se uključe u neke nove aktivnosti i istraže svoje potencijale. razvijaju samopouzdanje i grade kvalitetnije odnose sa vršnjacima i ostalim ljudima iz svoje okoline, spremnije ulaze u adolescentsko doba i smjelije odabiru buduća zanimanja’’ izjavila je Dragana Bulić, direktorica World Visiona’a u BiH.

LRC Grupacija kao kompanija koja je svoj profesionalni angažman posvetila ulaganju u talente i izgradnju ljudskih potencijala, pridružila se Čuvarima dječijih snova, shvatajući potrebu  i vrijednost  investiranja resursa u djetinjstvo – doba koje trasira budućnost pojedinca i oblikuje njenu/njegove lične, obrazovne i profesionalne ishode.  

Investirajući već 30 godina u djecu i mlade ljude u BiH, World Vision, svakodnevno svjedoči da su snovi, vjera u sebe i podrška ljudi oko nas, medju najvažnijim faktorima uspjeha, te da zajedno sa partnerima poput LRC Grupacije, možemo postići više.

Uz zahvalnost LRC-u za svesrdnu podršku programu Snova, pozivamo i vas da nam se pridružite, da skupa, vjerujući u dječije snove, talente i potencijal kao čarobni sastojak boljeg društva, gradimo zajednicu Čuvarica dječijih snova, te bolju budućnost novih generacija u BiH. U njoj ćete moći podržati talentirane djevojčice i dječake, dati im prijeko potreban vjetar u leđa, te pratiti njihov razvoj i rezultate.  

Na www.worldvision.ba možete se informisati o programu Njihovi snovi trebaju vašu podršku i postati Čuvar dječijih snova.  

Ne dopustimo da dječiji snovi utihnu! Zajedno, možemo napraviti stvarnu razliku i doprinijeti boljoj budućnosti ranjivih dječaka i djevojčica čiji snovi  čekaju priliku i podršku da se ostvare.