Pouzdanost

U srcu održivog poslovanja i brige za okoliš, kompanija VIA Metal commerce d.o.o. Laktaši ističe se kao pionir u industriji zbrinjavanja metalnog otpada. Njihova predanost ekološkoj odgovornosti ne samo da postavlja standarde u sektoru, već i definira put ka održivijem sutra. Kroz inovativne pristupe i tehnološke rješenja, VIA Metal commerce ne samo da transformira način na koji se gleda na metalni otpad, već i postavlja temelje za ekološki prihvatljivo upravljanje resursima.

U nastavku, kroz razgovor s direktorom Vojislavom Protićem ulazimo dublje u njihovu misiju, vrijednosti i doprinos poslovnom svijetu, dok pružaju inspiraciju za druge kompanije koje teže održivom poslovanju.

Možete li dati pregled misije i ciljeva Vaše kompanije u otkupu i preradi sekundarnih sirovina?

Naša misija jeste zbrinjavanje metalnog otpada, odnosno kao lokacija za sakupljanje naš je zadatak da preuzmemo i preradimo sav metalni otpad koji nam se nudi kroz svakodnevno poslovanje, i da što manje takvog otpada završi na deponijama komunalnog otpada, i nikako u prirodi. Ovaj proces je moguć, ukoliko kao društvo imamo svijest o primarnom razdvajanju otpada kao u drugim razvijenim zemljama. Trudimo se da i građane animiramo i pružimo im informacije o razdvajanju otpada, kako bi na pravilan način postupili sa onim što se može iskoristiti kasnije kao sirovina, a osim toga i vlasnicima istog kao određen novčani prihod. Cilj nam je da se naša mreža širi i da budemo još prepoznatljiviji na prostoru na kojem radimo.

Na koje vrste sekundarnih sirovina se prvenstveno fokusirate i kako ih nabavljate?

Opredijeljeni smo za metalni otpad, od čega 90% čini željezo i željezni ostaci. Radimo i obojene metale kao što su aluminijum, bakar, rostfraj i ostali, ali u znatno manjoj količini. Primarni posao i ono na šta smo kao firma usmjereni je otpad od željeza i nabavljamo ga uglavnom od pravnih lica. U fokusu rada su nam firme iz oblasti industrije i trudimo se da im maksimalno izađemo u susret te da im olakšamo njihovo poslovanje i manipulaciju sa onim što se u njihovoj proizvodnji naziva otpadom, a za nas sirovina i nešto iz čega ćemo ponovo dobiti proizvod ili materijal za dalju obradu.

Koji je Vaš proces testiranja i certificiranja kvaliteta i sigurnosti materijala koje kupujete i obrađujete?

U samom radu i načinu na koji radimo, kvalitet je veoma važan. Tu se trudimo da ponudimo maksimalan kvalitet i čistoću sirovine koja se otprema iz našeg kruga. Klasifikacija se vrši pri prijemu, odredjuje se koji dio sirovine koji ulazi ide na dalji obradu, a sortiranje se vrši isključivo po kvalitetu, a koji dio ostaje u obliku kakav je i došao. 90% robe koja nam dolazi kao sirovina se preradjuje i tu se trudimo da klasificiramo sirovinu u što većem broju klasa zbog kupaca koji veoma često i striktno traže odredjen kvalitet. Moram da istaknem da od osnivanja 2018.godine do današnjeg dana niti jednom nismo imali povrat ili reklamaciju na robu koju smo isporučili. To nam daje satisfakciju da nastavimo na isti način dalje a osim toga i razlikuje u odnosu na konkurenciju.

Kako upravljate rizicima u lancu snabdijevanja vezanim za nabavku sekundarnih sirovina, kao što su fluktuirajuća dostupnost i cijene?

Kao u svakom poslu, postoje određeni rizici kako u nabavci tako i u prodaji. Dešavaju se krize na tržištima, nezainteresovanost za odredjene sirovine ili loše ponudjene cijene ali je to sastavni dio svakog posla, pa tako i ovog. Trudimo se da sve što nabavimo to i prodamu uz odredjene zalihe koje su projektovane po godišnjem ulazu sirovine. Nismo vezani velikim količinama koje moramo da prodamo odredjenim kupcima, i te količine su uvijek sigurne jer je dostupnost sirovine po planu koji imamo uglavnom dva puta veći od onog na šta smo se obavezali i što je minimum koji moramo da isporučimo kupcima. Cijene se formiraju na mjesečnom nivou, tako da je to ipak neki period u kojem se može organizovati i nabavka i prodaja, da sve bude kvalitetno i na vrijeme. Problem sa cijenama nastaje onda kada su iste u padu a na skladištu ostaje velika količina neprodane robe. Zbog toga uglavnom imamo već unaprijed dogovorene isporuke koje prate kretanja a isto tako i mi prema našim dobavljačima idemo sa cijenama kako ih diktira tržište.

Vaša kompanija plasirala se na listu bonitetno pouzdanih kompanija. Šta za Vas predstavlja Priznanje bonitetne pouzdanosti? Koliko Vam je povjerenje u poslovanju važno?

U današnjem vremenu koje je zaista teško za poslovanje, dobiti Priznanje bonitetne pouzdanosti je svakako značajno. To je nagrada i ono što izdvaja od ostalih i pokazuje da smo na pravom putu. Povjerenje u poslovanju je značajno. Povjerenje se ne stiče tek tako, pogotovo ne kao mlada firma i nova na tržištu. Po meni, povjerenje se gradi u samoj firmi, od radnika koji obavljaju najrazličitije poslove, onda kada je svako od njih pouzdan, kada ne moram ja kao direktor da mislim da li su oni izvršili svoje zadatke, već se podrazumijeva da jesu i da su ih uradili maksimalno profesionalno , onda možemo i kao cjelina i kao firma biti pouzdani i drugima. U svemu moramo polaziti od sebe.

Kakvi su planovi za budućnost? Da li postoje neki projekti koje biste posebno izdvojili?

Planovi za budućnost uvijek postoje i uvijek ih pravimo na neki duži vremenski period. Ne planiramo da radimo godinu i da nestanemo, želimo da se svake godine uvode nove tehnologije i da rastemo. Jednostavno da ono na čemu smo sad, dogradjujemo, širimo, i polako rastemo. Imamo konstantan rast tokom poslednjih 5 godina, kako u količini sirovine tako i količini i kvalitetu opreme. Nećemo stati, cilj nam je da se od konkurencije razlikujemo po tome što se trudimo da na ove prostore u poslovanje uvodimo načine kako rade slične firme na zapadu.  Imamo mnogo da naučimo od firmi koje decenijama rade po cijeloj Evropi, a to znanje je dostupno svakome ko želi da ga iskoristi.

 

Piše: Benisa B.