Pouzdanost

Darko Mirković je svojim inspirativnim nastupom očarao sudionike konferencije “Pouzdanost 2023/24”, koja je nedavno održana u Sarajevu. 

Njegovi motivacijski govori ne doprinose samo dodatnoj energiji brojnim polaznicima, već njegova kompanija, Alterna International, koja je specijalizirana za poslovno usavršavanje, kontinuirano pruža značajnu podršku brojnim poduzetnicima iz cijele regije u unapređenju njihovih poslovnih praksi. 

S obzirom na njegovo iskustvo i doprinos, razgovaramo s njim kako bismo saznali više o njegovom putu i perspektivama za budućnost.

Kako procjenjujete kompanije koje imaju Certifikat bonitetne pouzdanosti i na koji način ovaj status utiče na njihovu poziciju na tržištu?

U poslovanju kompanija jako je važna i tržišna taktika i tržišna strategija. Strategija je dugoročnija i sporija. To je ostvarenje vizije. Taktika je kratkoročnija, promenljivija, često eksperimentalna i bolje upakovana. Najbolje je kada kompanija ima i dobru strategiju i prilagodljivu taktiku. 

Kompanije koja imaju strategiju a slabije menjaju i prilagođavaju taktiku stići će do cilja. Sporije svakako ali izvesno je da hoće. Kompanije koje imaju samo taktiku bez strategije su na izvesnom putu propasti. Sertifikat pouzadnosti se dodeljuje kompanijama koje su i na jednom i na drugom polju primećene.

Vaša consulting kompanija pruža različite usluge, uključujući poslovno usavršavanje. Kako kompanije s Certifikatom bonitetne pouzdanosti najbolje mogu iskoristiti ove usluge za unapređenje svog poslovanja?

Svaka u svom obliku poslovanja budući da je pristup koji Alterna International ima ka svojim klijentima tzv. Tailor Made pristup. Zajedno analiziramo tačke koje treba poboljšati, unaprediti ili osnažiti i nakon toga prilagođavamo svoje usluge upravo tim tačkama i oblastima poslovanja. Alterna International je do sada radila sa preko 200 različitih kompanija u regionu i stekla veliko iskustvo.

Koliko je pouzdanost ključna karakteristika u poslovnom svijetu i može li pouzdana kompanija imati prednost nad svojim konkurentima?

Najvažnija. Pouzdani partneri u turbulentnim vremenima su mnogo važniji od niskih cena.

Možete li nam pružiti više informacija o glavnim aspektima Vaših usluga i kako one pomažu Vašim klijentima?

Jedan od najvećih ljudskih izazova je sadržan u činjenici da većina ljudi bi želela da ostvaruje bolje rezultate, napreduje i zarađuje više ali svaki dan radi iste ili slične stvari. Alterna International je fokusirana na ljudski potencijal svojih klijenata. Kroz razne programe dajemo svoj doprinos oslobađanju većeg ličnog potencijala kod članova tima u kompanijama a to oslobađanje se direktno reflektuje na poslovne rezultate, poboljšanje odnosa u kompanijama, poboljšanje međusobne saradnje, većeg nivoa motivisanosti i efikasnosti. 

Osim toga ukazujemo i na organizacione tačke koje mogu biti poboljšane ili uska grla koja trebaju biti oslobođena da bi kompanija bila fluidnija.

S obzirom na vaše bogato iskustvo, koje tri ključne osobine biste istakli kao najvažnije za uspješne menadžere?

Od onog trenutka kada čovek pređe sa izvršenja na upravljanje, tog trenutka njegov glavni target su ljudi. Njegov ključni cilj je razvoj članova tima koji treba da ostvaruju brojeve. Izdvojiću, po meni, tri najvažnije liderske karakteristike: integritet, hrabrost i odgovornost. 

Integritet je život u istini. Članovi tima sa njim uvek trebaju biti u istini i trebaju znati da neće biti kažnjeni ako iznose istinu. Naprotiv, biće kažnjeni ako je prikrivaju a ako ne govore istinu mogu odmah da potraže neku drugu kompaniju. Hrabrost je sposobnost da se preduzmu koraci bez garancija za uspeh, a bez tih koraka nema progresa ni inovacija. I odgovornost je sposobnost i hrabrost da se odgovori na poslovne i životne izazove na ispravan način.

Možete li nam podijeliti neke od najinteresantnijih projekata koje ste realizovali i kako su doprinijeli unapređenju poslovanja kompanija s kojima ste radili?

Mogu, ali bez isticanja imena tih kompanija jer kao što advokati imaju kodeks poslovne tajne tako i članovi tima Alterna International imaju kodeks čuvanja poslovnih tajni prema svojim klijentima. Da bi efikasno pomogli svojim klijentima trebamo ih dobro upoznati, razumeti njihovu korporativnu kulturu, locirati prednosti i slabosti, otkriti raskorak između želja i mogućnosti. Podeliću sa vama iskustvo sa jednom kompanijom za koju smo radili standardizaciju prodajnih pristupa u 80 poslovnica i imali smo povećanje prodaje za 32% na period od šest meseci. Drugo što ću podeliti sa vama je povratna informacija od jednog vlasnika firme koji nam je napisao: ,,Od kada sam počeo raditi sa vama prihod firme je porastao za 55,8% i ako smo imali dve godine korone i ovaj problem sa Ukrajinom”. Odgovorio sam mu da to nije došlo zbog nas već zbog njega, jer je od A do Š primenio sve naše preporuke koje smo mu dali i ispratio obučene ljude u primeni svega što smo ih naučili.

Koji su ključni trendovi i izazovi koje danas vidite u poslovnom svijetu i kako pripremate svoje mentijee da se s istima snađu?

Prvi izazov je manjak radne snage u ukupnom volumenu. Drugi izazov je stepen angažovanosti ljudi na poslu. Treći izazov je da sve veći procenat pripadnika Z generacije ulazi u kompanije. a oni funkcionišu po nekim drugačijim principima u odnosu na većinu pripadnika Y i X generacije koji su većinom na rukovodećim mestima. 

Pristupi su različiti od kompanije do kompanije i zavise dosta od konkretnih situacija sa kojima se tamo susrećemo. Ključ je prilagođavanje korporativne kulture kompanije novim trendovima i priprema lidera za kvalitetan onboarding i razvoj ljudi kroz različite stilove liderstva. Sve manje autoritativnog pristupa i sve više situacionog i autentičnog pristupa. 

Naravno sve napisano je jako pojednostavljeno u odnosu na stvarni pristup. 

Možete li podijeliti informacije o nekim nadolazećim projektima ili inicijativama koje su Vam važne u karijeri?

Želim sve više da radim sa ljudima koji su voljni i željni rada na sebi i spremni su sami da ulažu u sebe, a sve manje sa ljudima u koje ulaže neko drugi a oni misle da su dovoljno dobri. Ponekada imam utisak da rasipam energiju na neke ljude koji to ne znaju dovoljno da cene. 

Piše: Alen Ćorović