Pouzdanost

Nezaobilazna stanica na svim našim putovanjima definitivno je Hifa Oil. Hifa Oil  je daleko više od mjesta za utilitarne potrebe. Ova kompanija predstavlja dinamično i razvijajuće čvorište koje se prilagođava promjenjivim potrebama vozača i okoline.

Kompanija je napravila izuzetnu transformaciju koja ispunjava zahtjeve 21. stoljeća, a više o tome, izazovima, uspjesima ovog višestrukog centra pogodnosti, efikasnosti i inovacija, međunarodnom i ekološki usmjerenom djelovanju, ali i mnogim drugim temama koje približavaju njihov rad, razgovarali smo s  prof.dr. Venanom Hadžiselimovićem, generalnim direktorom Hifa Oil.

Hifa Oil i ove godine je dobila prestižni Certifikat bonitetne pouzdanosti. Šta to znači za Vas i Vašu kompaniju?

To znači da kontinuitet uspješnosti i kontinuitet poslovne politike koju vodimo imaju svoj dokaz u ispravnost našeg rada. Duboko vjerujemo da kriteriji po kojima smo svrstani u ovu kategoriju su objektivni i jasno mjerljivi. Ljestvica je visoko postavljena, trudićemo se da je zadržimo, no realnost je nešto na što trebamo računati, a to je da vremena su nezahvalna iz perspektive budućnosti, ali to neće niti može biti alibi za pad u bilo kojem pogledu. Naprotiv, to je izazov koji ćemo slijediti.

Možete li nam pružiti pregled ključnih uspjeha i izazova koje je kompanija Hifa Oil doživjela tokom prethodnih godina?

Ako govorimo o pokazateljima kroz koje savremeni menadžment gleda uspjeh možemo iz te perspektive reći da smo od godine osnivanja pa do danas rasli u pogledu prodatih količina naftnih derivata, ostvarene vrijednosne prodaje i na kraju ključni parametri dobiti su imali takodje proporcionalan rast. Medjutim, mi uspjehe mjerimo ponekada po drugim parametrima, nekada možda zanemarljivim, ali kada ih posmatrate vidite da ste uspjeli. Od samog osnivanja pa do danas HIFA OIL je iznjedrila novih 18 kompanija koje svoje operacije i poslovne aktivnosti vode na 11 tržišta EU i Ex Yu, od firme koja je imala jednocifren broj zaposlenih došli smo do grupacijske cifre od preko 1100 uposlenika, svaka od kompanija za veoma kratko vrijeme je postala lider u svojoj djelatnosti, naša pozicija kod dobavljača i kupaca je na najvišem nivou respekta, odnosi koji su uspostavljeni na relaciji zaposlenici, klijenti, dobavljači, javnost je stvorila sliku o veoma ozbiljnoj kompaniji koja svoj pristup vodi na jedan sistematičan i dugoročan način. Možemo još razgovarati o uspjesima, ali trebalo bi nam i duži tekst. Paralelno sa tim, prolazak i stvaranje uspjeha je prolazio kroz izazove, intenzivna konkurencija, nagle promjene cijena na svjetskom tržištu, krize svjetskih razmjera poput ekonomske krize 2008 ili 2018, pandemija Covid, Rusko-Ukrajinski rat, nedostatak ili pronalazak kvalitetne radne snage koja može odgovoriti zadacima, velike i značajne odluke i iskoraci koje podrazumijevaju velike investicione cikluse i mnogo drugih stvari sa kojima smo se suočavali i suočavamo svakodnevno, no naša otpornost i prilagodljivost je dala rezultate uz naravno vizionarski i strateški pristup menadžmenta.

Koje su glavne inovacije ili tehnološki napreci koje kompanija planira uvesti u svojim poslovnim operacijama?

HIFA OIL je kompanija koja se prilagodjava svakoj situaciji. Najveće promjene su se osjetile upravo ovdje u zadnjih nekoliko godina kada vidimo da svijet polako prelazi i prolazi energetsku tranziciju. Mi smo usvojili prije svega znanja iz te oblasti, osposobili timove ljudi i krećemo se ka zelenoj tranziciji u kojima će struktura i učešće fosilnih goriva biti zamjenjena sa obnovljivim. Druge kompanije takodje kroz svoje biznise osluškuju potrebe i zahtjeve tržišta i u skladu sa potrebama i predvidjanjima svoju proizvodnju i prodaju usmjeravaju u željenom pravcu.

Kako se kompanija Hifa Oil prilagođava promjenama na tržištu nafte i gasa i kako planira održati konkurentske prednosti?

Mi smo kako sam rekao veoma fleksibilni, možda je to i najveća prednost, jer bez obzira ššto imamo svoje strateške i poslovne planove imamo mogućnost zbog brzog sistema odlučivanja i prilagoditi se novim zahtjevima. S druge strane ta fleksibilnost spram kupaca održava i komparativnu prednost, ljudski potencijal spreman da odgovori tim promjenama je veoma dobro edukovan ii pripremljen za promjene.

Možete li podijeliti neke informacije o planiranim investicijama ili ekspanziji kompanije, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu?

U proteklih nekoliko godina u HIFA OIL-u su se desile značajne investicije, napravljen je najsavremeniji terminal za avio gorivo neposredno do aerodroma Sarajevo čime se sigurnost snabdijevanja naše najveće zračne luke više nikako ne može dovesti u pitanje, iako smo mi imali i imamo dovoljne kapacitete na bliskim lokacijama, riješili smo pitanje kupovine i vlasništva na jednim od najvećih terminala za naftne derivate u Prijedoru (cca 18.000.m3), investirali u skladišne kapacitete naših kćerki kompanija Eurometali i Euroroal u Hrvatskoj i Crnoj Gori, postavili i puštamo u funkciju solarne elektrane na skladišne kapacitete Eurometala u Doboj jugu i Eurostila u Doboju, te obnovili industrijski park sa najsavremenijim mašinama u kompanijam Bowido i LB profil. Formirane su takodje nove i ojačane stare kompanije u Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori, Holandiji kako sa novim ljudima, tako i sa novim djelatnostima u koje ulazimo. I sve je to plod koordinisanog i sistemskog rada između kompanija grupacije.

Kako kompanija Hifa Oil pristupa pitanjima održivosti i zaštiti okoline u okviru svojih poslovnih operacija?

Kao prvo HIFA OIL je među prvim kompanijama iz ove djelatnosti koja je implementirala standard ISO 14000 za zaštitu okoline, te se u skladu sa istim ponašamo i djelujemo odgovorno. S druge strane, nastojimo putem energetske tranzicije i polako uvoditi standarde unutar kompanije u kojem koristimo materijale koji manje zagađuju čovjekovu okolinu, naše vozne jedinice i naši uposlenici su edukovani u pravcu bitnosti zaštite okoline i naravno krajnja intencija je promjena strukture i učešća obnovljivih izvora energije u samoj potrošnji energije.

Kako vidite budućnost tržišta nafte i gasa, i kako kompanija planira reagovati na potencijalne promjene u potražnji i energetskoj tranziciji?

Kao što sam rekao, mi smo već u toj tranziciji. Novo vrijeme donosi i novi pristup. Sistemski pristup i prelazak na obnovljive izvore, ali ne još uvijek onom brzinom kojom svijet se kreće, jer proći će još vremena u tržišnoj utakmici proizvođača fosilnih goriva i onih koji u potpunosti teže da se izvrši što brža tranzicija. No, mi slijedimo i pravimo koraka ka svim varijantama u kojima će svijet voditi energetsku politiku.

Možete li nam reći nešto više o vašim planovima za unapređenje korporativne kulture i angažovanost zaposlenih u kompaniji?

Naravno, ovo mi je posebno draga tema. HIFA OIL kroz svoj sistem komunikacije sa zaposlenicima, kroz interne ili eksterne edukacije, kvalitetne team buildinge, daje značaj svojim zaposlenicima i daje značaj upravo korporativnoj kulturi i odnosu zaposlenika spram svih onih sa kojima komuniciraju. Svi oni odlično znaju način komunikacije i odnosa koji se traži od njih i veoma brzo se prilagode tom načinu i odnosu i to je ono što je prepoznato u javnosti, da HIFA OIL ima ljude koji su odgovorni, ozbiljni, operativni i vrlo korektni u poslovnim odnosima, a možemo reći i o samom načinu ponašanja izvan posla koji obavljaju. I tim se ponosimo. Angažiranost naših zaposlenika nije uopće upitna, većina se snadje u takvoj atmosferi i zadržava se kod nas i vidi svoju budućnost u HIFA OIL-u.

Kako kompanija Hifa Oil planira podržavati lokalne zajednice i društveno odgovorne projekte u budućnosti?

Kao i uvijek, naša nastojanja idu u pravcu da podržavamo sve dobre projekte koji nam dodju kao zahtjevi za podršku. Naravno, nemoguće je sve ispoštovati, ali trudimo se da damo svoj doprinos u podršci projektima koji nekome nešto znače. Tu prije svega mislim na akcije humanitarnog karaktera, pomoći bolnicama i javnim ustanovama, podržavanje sportskih, kulturnih i drugih manifestacija i na tom putu mi svake godine izdvajamo sredstva kojima se daje podrška. Najviše nas raduje sreća najmlađih generacija kada im uradite neko dobro djelo i vidite osmijehe na njihovim licima. Dječija igrališta poput onog u naselju Dobrinja u Sarajevo, Dom Bjelave, Bolnica Tešanj i mnoge druge nam daju i dalje obavezu da ih podržavamo.

Koji su vaši glavni ciljevi i vizija za kompaniju Hifa Oil u narednih pet godina?

Ostati lider na tržištu naftnih derivata i postati lider u energetskoj tranziciji kako u Bih tako i zemljama regiona. Naš put nije lak, ali uz sistem koji preferira HIFA OIL, ljudi koji su fokusirani da ispoštuju sve svoje zadatke mi nemamo brigu za našu budućnost. Želimo biti i ostati pozitivan primjer kompanije iz Bosne i Hercegovine koja kvalitetnom poslovnom pričom gradi svoju zajednicu, doprinosi napretku Bosne i Hercegovine.

Razgovarao: Alen Ćorović