Pouzdanost

Već dugi niz godina, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine daje značajnu podršku realizaciji projekta “Pouzdanost”, a tako je i ove godine. U ulozi neprocjenjivo važnog partnera, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine istovremeno daje važan doprinos razvoju privrede i tržišta države, te doprinosi promociji bonitetno pouzdanih kompanija koje su, između ostalog, temelj projekta “Pouzdanost 2023/24”. 

O njihovom radu u protekloj godini, uticaju na razvoj biznisa na nacionalnom nivou i saradnji s regijom, najznačajnim projektima, budućim planovima, vrijednostimau poslovanju, ali i učešću na projektu “Pouzdanost 2023/24” razgovarali smo s potpredsjednikom Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, gospodinom Ahmetom Egrlićem koji, prema riječima organizatora projekta LRC Business Intelligence System-a, vjerno prati, podržava i učestvuje u svim segmentima istog. 

Na koji način rad Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH utiče na razvoj biznisa na nacionalnom nivou?

Komora je samostalna, nevladina, nepolitička i neprofitna javno pravna asocijacija privrednih subjekata i privrednih asocijacija s teritorije Bosne i Hercegovine. Njene aktivnosti su  usmjerene na razvoj i unapređenje ekonomskih odnosa bh. privrede s inostranstvom, uključujući i partnerski odnos i zastupanje interesa članova kod nadležnih organa Bosne i Hercegovine i odgovarajućih asocijacija u inostranstvu. U proteklom period veliku pažnju smo posvetili predstavljanju i približavanju inicijativa privrede nadležnim institucijama, a radi  unaprjeđenja poslovnog ambijenta, a koji prvenstveno utiče na vanjsku trgovinu. 

Podsjećam, nastojanjima Komore i poslovne zajednice uvažena je inicijativa za pojednostavljenje postupka po fakturi kod uvoza i izvoza te je produžena privremena zabrana izvoza trupaca iz BiH. Nadalje, Komora aktivno radi na prikupljanja zahtjeva privrednika  vezanih za proširivanje i/ili zadržavanje liste tarifnih oznaka na Odluci o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba u BiH. Nedavno smo  ponovo inicirali razmatranje već dostavljenih i novih inicijativa te Vijeću ministara BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH dostavili listu od 77 inicijativa koje smo u protekle četiri godine,  na zahtjev privrednika, dostavljali institucijama vlasti, a čije bi razmatranje i prihvatanje kroz zakonske okvire uveliko moglo poboljšati izvoz i olakšati poslovanje naših kompanija te doprinijeti poboljšanju poslovnog ambijenta u BiH.

Od izuzetne je važnosti da se poslovna zajednica putem komorskog sistema uvažava prilikom izrade određenih zakonskih rješenja jer se na takav način zajedničkim snagama unaprjeđuje ambijent u datoj oblasti. Pozitivan primjer jednog takvog sinergijskog djelovanja nadležnih institucija, privrede i Komore je Zakon o tržištu vina, koji je usvojen.

Da li postoji saradnja sa regijom i ako da, na koji način je ostvarujete?

Regionalna saradnja je u proteklom periodu postigla značajan napredak i esencijalni je dio procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Međutim, potencijal koji zemlje posjeduju nije u potpunosti iskorišten. U odnosu na EU i Šengenski prostor u kojima je slobodan protok roba, ljudi i kapitala, u zemljama regiona to nije slučaj, što je značajna prepreka i direktno utiče na sporiju ekonomsku aktivnost. Prekogranična povezanost i loše stanje transportne infrastrukture, kako putne tako i željezničke, limitiraju saradnju i očekivani rast. Uz ovo, prisutni su i logistički problemi, pogotovo u putnom saobraćaju, pa često imamo situacije da se roba vraća naručiocima usljed kvarljivosti i dugog čekanja na granicama. Prostora za poboljšanje ima i u međusobnom priznavanju laboratorijskih nalaza robe i u uklanjanju carinskih i trgovinskih barijera, koje uz prateću birokratiju predstavljaju glavni problem za izvoznike. Vrijeme i troškovi trgovine su neuporedivo veći u odnosu na EU. Brojne su aktivnosti koje VTK BiH poduzima za rješavanje ovih problema. Jedna od njih je i djelovanje u Komorskom investicionom forumu Zapadnog Balkana (KIF ZB) koji je zajednička inicijativa privrednih komora iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije. Kroz veoma aktivan angažman u KIF-u, VTK BiH pokušava osigurati zajednički angažman  poslovne zajednice u regionu,  ukloniti  prepreke za razvoj regionalne ekonomske saradnje i uanprijediti  poslovnu i investicionu klimu u regionu.  

Kako je protekla ova poslovna godina? Šta biste izdvojili kao najznačajnija postignuća/projekte?

Većina komorskih usluga se odnosi na pružanje podrške za podizanje konkuretnosti te za  promociju potencijala bh. privrede u inostranstvu. Mnogo projekata smo realizirali i započeli ove godine.  Jedan od njih je projekt “Priprema malih i srednjih preduzeća  za uvođenje standarda kvaliteta u MSP s ciljem internacionalizacije preduzeća” koji je počeo u maju. Projektom je predviđeno da će oko 20 kompanija uspješno izvršiti pripremu za uvođenje standarda BAS EN ISO 14001 i  BAS EN ISO 50001, kao i CE znaka. Kroz jačanje konkurentnosti kompanija i usvajanje standarda kvalitete, otvaraju se nove mogućnosti za izvoz, nova radna mjesta i ostvaruje privredni rast. Očekujemo da će uspješna implementacija projekta donijeti značajne pozitivne rezultate, ne samo za mala i srednja bh. preduzeća, nego i privredu BiH i cjelokupno društvo. 

Također, kroz projekat “EXPO-DIGIT – Podrška bh. kompanijama u internacionalizaciji i digitalizaciji” Komora pruža podršku razvoja i promocije izvoza firmi iz sektora dvroprerade i metaloprerade. Kroz ovaj projekat je do sada realizovano niz aktivnosti podrške za bh. izvoznike kao što su: organizacija zajedničkog izlaganja na sajmu Imm 2023 u Kelnu,  implementacija Programa razvoja izvoza za deset  bh. kompanija na tržištima Švedske i Italije, organizacija b2b sastanaka u navedenim zemljama te izrada strategije digitalnog marketinga i web stranice za deset  bh. kompanija iz metalskog i drvnog sektora.

Prelazak sa linearne na cirkularnu ekonomiju je kompleksan proces koji ima svoje  zakonodavne, tehnološke  i ekonomske aspekte. Od početka godine smo organizovali mnoštvo edukacija i događaja s ciljem podizanja svijesti o važnosti primjene zelene ekonomije. U ovom segmentu imamo partnersku saradnju u okviru implementacije komponente projekta Covid-19 Investment Response/ EU4BusinessRecovery  – „Green recovery“.  

Što se projekata tiče,   značajna nam je saradnja s međunarodnim organizacijama koje pružaju podršku privredi, kao što su UNDP, USAID i GIZ, s kojima smo ove godine započeli projekte u domenu cirkularne i zelene ekonomije te unaprjeđenja i promocije Vinske ceste Hercegovine kao cjelovitog turističkog proizvoda.

Šta biste u svom radu istakli kao važan i inovativan segment koji možda do sada nije viđen na tržištu?

Komora u  kontinuitetu već nekoliko godina realizira niz projekata s ciljem da pomognemo kompanijama da se lakše i bolje organizuju na internom tržištu, da lakše i jednostavnije dođu do svojih kupaca na inostranom tržištu, da ih predstavimo i da im pomognemo da svoje poslovanje prilagode aktuelnoj situaciji. Veoma smo angažirani u segmentima zelene ekonomije, internacionalizacije  i digitalizacije naših kompanija. Naš je posao da zastupamo interese bh. kompanija i da ih pripremimo za nove izazove. Jedan od izazova  je i mehanizam koji ima za cilj da regulira emisije ugljika u međunarodnoj trgovini (CBAM). Riječ je o politici koja bi omogućila zemljama da naplaćuju porez ili nadoknadu za uvozne proizvode koji su proizvedeni s visokim emisijama ugljika. CBAM je stupio u primjenu u svojoj prijelaznoj fazi 1. oktobra 2023. godine, s prvim izvještajnim periodom za uvoznike koji se završava 31. januara 2024.

Prema našim procjenama,u prvoj interaciji bit će pogođeni najveći izvoznici proizvoda koji su navedeni u CBAM tarifama, odnosno 15 bh. kompanija. Prema prognozama UNDP-a, niska otpornost na tranziciju (CBAM) u prvoj fazi će imati očekivani pad izvoza za 22%, pad prihoda od preko 300 mil. KM, gubitak 2.461 radnih mjesta po pogođenoj industrijskoj grani i 18,56% stanovništva koje živi u siromaštvu. S ciljem prilagodbe kompanija ovoj situaciji, organizirali smo seminar „Karbonsko računovodstvo i održivo poslovanje“ kojem je prisustvovalo pedeset predstavnika bh. kompanija, a koji nisu imali priliku se ranije o ovoj temi educirati u BiH.

Kojim vrijednostima se vodite u poslovanju i koje biste istakli kao najznačajnije za kreiranje imidža institucije kojoj se može vjerovati? Koliko Vam je povjerenje bitno?

Pravila poslovanja na međunarodnom tržištu se ubrzano mijenjaju, pred naše privrednike se postavljaju novi izazovi- zelena tranzicija, nužnost internacionalizacije i digitalizacije, umrežavanja  i slično- i naša je dužnost da im pomognemo da se prilagode. Važno je raditi na tome da kompanije u BiH ispune uvjete i standarde, da budu pouzdane. Povjerenje je bitan segment svih odnosa, ličnih i poslovnih.  Koliko su u poslovanju važne brojke i rezultati, toliko je važno i povjerenje koje poslovni partneri i zaposleni imaju u neku kompaniju.

Dugi niz godina podržavate projekat " Pouzdanost". Kakva su Vam dosadašnja iskustva? Šta za Vas znači "pouzdanost" i učešće na projektu "Pouzdanost 2023/24" u ulozi partnera?

VTK BiH već godinama podržava ovaj projekt jer je on u skladu s temeljnim pravcima našeg djelovanja. Za međunarodne trendove svakako je poželjno pouzdano i sigurno poslovanje, a mi smo dio međunarodne trgovinske veze naših kompanija s inostranim tržištima. 

Upravo je snaga umrežavanja jedan je od glavnih fokusa ovog projekta, koji obuhvata kompanije koje imaju visoku ocjenu boniteta, što potvrđuje njihovu odgovornost, kvalitet i pouzdanost. Rezultati poslovanja kompanija analizirani su kroz pokazatelje iz različitih grupa – likvidnost, solventnost, profitabilnost, a obuhvaćeni su rezultati poslovanja i očekivani trendovi.  U našoj zemlji, prema podacima, broj pouzdanih  kompanija iz godine u godinu raste. 

Od 9.725 kompanija koje su zadovoljile međunarodne standarde i svrstale se u red pouzdanih, iz Federacije BiH je 6,042, dok u RS-u djeluje njih 3.359, a u Brčko Distriktu 324. Ove kompanije upošljavaju 225.721 radnika. Kompanije koje posluju odgovorno, kvalitetno i natprosječno ostvarile su u protekloj godini prihod od 44,48 milijardi KM, a njihova dobit je iznosila više od 4,8 milijardi  KM. U usporedbi sa 2022. godinom, broj pouzdanih kompanija porastao je za 2%, prihod za 19%, dobit za 11% i broj uposlenih za 3%.

Kakvi su Vam planovi za budućnost? Na šta ćete najviše staviti fokus?

Komora svoje aktivnosti prilagođava aktuelnom trenutku i potrebama privrede. U gruboj podjeli, te aktivnosti bi se mogle podijeliti u  dvije grupe poslova. Jedna grupa poslova  je partnerstvo s državnim organima s ciljem  stvaranja povoljnijeg ambijenta za privređivanje i poslovanje, a tu ćemo poseban fokus staviti na uređenje zakonodavstva kako bi se kompanijama omogućilo da postanu konkurentne i da se na kvalitetniji način uredi tržište za poslovanje. Drugi fokus djelovanja Komore je internacionalizacija kompanija, odnosno tržišta, iznalaženje novih tržišta i značajnije i jače povezivanje naše privrede sa svjetskom privredom, a sve s ciljem povećanja izvoza. 

Veoma značajno je da je usvojen i dokument Smjernice za dugoročni plan aktivnosti VTK/STK BiH za naredne četiri godine, koji predstavlja strateški dokument o aktivnostima kojima će se Komora intenzivno baviti u okviru svojih redovnih poslova. S namjerom da bh. poslovnoj zajednici obezbijedi pravovremene informacije i pruži kvalitetnu uslugu, a s ciljem povećanja izvoza  i smanjenja izvozno –uvoznog deficita, prema ovom dokumentu, Komora će provoditi sljedeće aktivnosti: unapređenje zakonske regulative u oblasti vanjskotrgovinskog  poslovanja, digitalizacija, cirkularna ekonomija i zeleni lanci vrijednosti, unaprjeđenje internacionalizacije i ostale projektne aktivnosti. Također, u usvojenom Programu rada navedene su aktivnosti vezane za partnerstvo s nadležnim organima vlasti na unaprjeđenju legislative u oblastima industrije, međunarodnog transporta i usluga.  Definirane su i aktivnosti Komore za promociju privrede na međunarodnim sajmovima i manifestacijama, kao i edukativni programi.  Provođenjem planiranih aktivnosti, Komora će nastojati da osigura povoljniji poslovni ambijent, doprinese povećanju konkurentnosti bh. privrede i njenom značajnijem  predstavljanju u svijetu.

Više o radu Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine saznajte na www.komorabih.ba

Razgovarala: Benisa B.