Pouzdanost

Business Concierge Center Sarajevo (BCC Sarajevo) je kompanija specijalizirana za organizaciju poslovnih događaja, seminara i konferencija i igra ključnu ulogu u promociji Bosne i Hercegovine kao destinacije za poslovne susrete. 

S tim u vezi, razgovaramo sa Enisom Hadžimujićem, direktorom BCC Sarajevo, koji će s nama podijeli svoje bogato iskustvo  i razmišljanja o izazovima i prilikama u industriji organizacije događaja, turizmu i unapređenju poslovne kulture i ugleda naše zemlje u svjetskom poslovnom svijetu.

Kako Business Concierge Center Sarajevo pomaže klijentima u organizaciji događaja i koji su najveći izazovi sa kojima se suočavaju u ovom poslu?

Business Concierge Center Sarajevo (BCC Sarajevo) je kompanija koja pruža usluge pomoći klijentima u organizaciji različitih događaja. Naš glavni cilj je olakšati klijentima proces planiranja i izvođenja različitih vrsta događaja, kao što su konferencije, seminari, sastanci  ili druge poslovne i društvene manifestacije. Našim klijentima pomažemo u savjetovanju i planiranju što se ogleda u definisanju ciljeva i potreba u vezi sa događajem. To uključuje odabir datuma, lokacije, budžeta, i drugih ključnih faktora. Također faktor logistike je od ključnog značaja i samo organizacija događaja obuhvata mnoge logističke zadatke, kao što su rezervacija hotela/prostora, transport, catering, tehnička podrška i druge usluge. BCC Sarajevo pomaže u koordinaciji svih tih detalja kako bi događaj protekao bez problema. Ovdje treba spomenuti da marketing i promocija događaja također može biti ključna za privlačenje učesnika. Našim klijentima pomažemo u razvoju marketinške strategije i komunikaciji sa ciljnom publikom. Ono na šta također obraćamo veliku pozornost je tehnička oprema i podrška koje su često neophodni za uspješno izvođenje događaja. BCC Sarajevo može pomoći u organizaciji tehničke podrške, uključujući audio-vizuelne usluge, internet i druge tehnološke potrebe. Najveći izazovi sa kojima se BCC Sarajevo i njihovi klijenti mogu suočiti u organizaciji događaja uključuje izazovni rad unutar ograničenog budžeta, a istovremeno pružanje visokokvalitetnog iskustva na događaju. Također upravljanje mnogim različitim elementima događaja zahtjeva dobru koordinaciju i komunikaciju između različitih dobavljača i učesnika. Nepredviđeni problemi, kao što su vremenski uslovi, tehnički kvarovi ili promjene u rasporedu, mogu prouzrokovati stres i zahtijevati brze reakcije. BCC Sarajevo se bavi ovim izazovima tako što pruža stručno vođenje i podršku klijentima, pomažući im da prevaziđu prepreke i ostvare uspješne događaje.

Koji vam je najdraži događaj koji ste organizovali, a koji najzahtjevniji?

Najdraži a ujedno i najzahtjevniji događaj koji smo organizirali je naš projekat prvog Sarajevo Tourism Summita. To je projekat koji je na jednom mjestu, u Sarajevu, po prvi puta okupio regionalne stručnjake iz oblasti turizma, hotelijerstva i ugostiteljstva. Preko 300 učesnika iz regije  je u formi panel diskusija, prezentacija, master show predavanja, u dva dana boravka u našem gradu, doživjelo nezaboravno iskustvo i sve to nam je dalo zadatak da nastavimo tradiciju oragnizacije ovog događaja i naredne godine.

Kako ste se prvi put zainteresovali za turizam i šta vas je motivisalo da se bavite ovim poslom?

Turizam, odnosno hotelijerstvo je moja prva ‘’poslovna ljubav’’ i time poslom sam se aktivno bavio preko 17 godina u radu na skoro svim operativnim pozicijama koje jedan hotel može da ima. Za taj posao se jednostavno morate roditi i živjeti ga. Iskustvo koje steknete radeći ovaj posao je neprocjenjivo i samo vam može biti od pomoći u daljnjem razvoju poslovne karijere.

Radeći na velikim projektima otvaranja i razvoja hotela, te hotelskog poslovanja, predstavljalo je uvijek dodatnu motivaciju i izazov a krajnji cilj je uvijek bila satisfakcija za urađeni posao.

Koji su najveći izazovi sa kojima se suočava turistička industrija u Bosni i Hercegovini i kako se oni mogu prevazići?

Turistička industrija u Bosni i Hercegovini ima veliki potencijal kojeg smo svi svjesni  ali se i suočava sa nekim izazovima koji su otežavajući faktor u razvoju. Izdvojio bih stalni nedostatak adekvatne turističke infrastrukture, kao što su moderni hoteli, putevi i aerodromi, što može ograničiti privlačnost destinacije. Investicije u razvoj infrastrukture mogu poboljšati uslove za turiste i privući više posjetilaca.

Također, nedostatak diversifikacije turističke ponude koja može pomoći da se smanji pritisak na veće destinacije i pruži više mogućnosti posjetiocima. Akcenat bih stavio i na poboljšanje standarda i kvaliteta usluge u hotelima, restoranima i drugim turističkim objektima što je važno za zadovoljstvo turista. Edukacija i obuka osoblja, kao i primjena međunarodnih standarda koji mogu unaprijediti uslugu.

Svjedoci smo i stalnih birokratskih prepreka, posebno u vezi sa viznim režimima, koje otežavaju putovanje turistima. Pojednostavljivanje administrativnih procesa i liberalizacija viza mogu olakšati dolazak turista. Posljednjih godina, posebna pažnja posvećena je i promociji održivog turizam koji je važan kako bi se očuvali prirodni resursi i zajednice. Planiranje i implementacija održivih praksi mogu pomoći u dugoročnom razvoju turizma.

Generalno gledano potrebna je dosta veća saradnja između vlasti, turističkih operatera, lokalnih zajednica i drugih relevantnih aktera. Važno je da se razviju jasne strategije razvoja turizma, koje će identifikovati prioritete i mjere za unapređenje turističke industrije u Bosni i Hercegovini.

Kako Business Concierge Center Sarajevo pomaže turistima i poslovnim ljudima koji posjećuju Bosnu i Hercegovinu?

Svojom uslugom želimo pružiti našim klijentima uvijek premium i nezaboravno iskustvo i time se vodimo u radu. Tako da naši klijenti mogu to i očekivati od nas. Za takvu uslugu uvijek pripremamo specijalne i customize programe.

Koje su najveće prednosti poslovanja u Bosni i Hercegovini i kako bi strani investitori mogli iskoristiti ove prednosti?

Prije svega izdvojio bih geografski položaj Bosna i Hercegovine koja se nalazi u srcu Balkana i ima povoljan geografski položaj koji omogućava povezivanje sa drugim evropskim tržištima. To olakšava trgovinu i transport robe.

Također naša zemlja ima obučenu i obrazovanu radnu snagu po konkurentnim cijenama. Strani investitori mogu iskoristiti ovu radnu snagu za različite sektore, uključujući proizvodnju, informacione tehnologije i usluge. Ako govorimo o prirodnim resursima imamo značajne prirodne resurse, uključujući šume, mineralne sirovine i vodne resurse. Ovo može biti privlačno za investitore u sektorima kao što su drvna industrija, metalurgija i energetika.

Komparirajući sa zemljama regije naša zemlja ima relativno niske poreze i takse za preduzeća, što može smanjiti operativne troškove za strane investitore a imamo i otvorene slobodne ekonomske zone koje nude različite olakšice investitorima, uključujući poreske olakšice i smanjene administrativne prepreke. Ono što je bitno u svakom slučaju za svakog stranog investitora jeste pažljivo istraživanje tržište i razmatranje različitih faktora kao što su lokalna regulativa, tržište rada, konkurencija i potrebe potrošača. 

Možete li nam reći nešto više o vašem učešću u projektu "Pouzdanost 2023/24"?

Posebno sam vezan za projekat Pouzdanost jer sam jedno vrijeme učestvovao u organizaciji istog, tokom poslovne karijere i rada za kompanije LRC BiS i Poslovne novine, tako da me samo pozitivna iskustva vežu za ovaj projekat. Pouzdanost je odlična prilika za promociju poduzetništva i uvezivanja sa poslovnim ljudima iz različitih djelatnosti kao i odavanje priznanja za njihovu pouzdanost u radu. Kao mlada kompanija trudimo se da nam pouzdanost bude vodilja u poslovnom razvitku i da i po tome budemo prepoznati kod klijenata.

 

Razgovarao: Alen Ćorović