Pouzdanost

Kolektiv „Soz Unitas Sarajevo“ dobio je prestižni certifikat Pouzdanosti, potvrđujući tako svoju predanost visokim standardima i kvaliteti u svim aspektima svog rada. Ova organizacija ima bogat rezime, osnovana je 2013. godine s jasnom misijom – zastupati i štititi interese mladih i studenata u Bosni i Hercegovini. Od osnivanja, Soz Unitas je ostao vjeran svojim programskim ciljevima i svrsi razvoja studentsko-omladinskog zadrugarstva.

Kao studentsko-omladinska zadruga, Soz Unitas okuplja preko 11.000 članova iz cijele zemlje, pružajući im prilike za aktivno sudjelovanje u različitim projektima i inicijativama. Njihov pristup kombinira neformalno obrazovanje, stvaranje poslovnih prilika i razvoj potencijala mladih. Organizacija također promovira studentsko-omladinski aktivizam, rad na poboljšanju uvjeta studiranja i zapošljavanja te smanjenje nezaposlenosti mladih.

S tim u vezi, razgovaramo s mr. Amrom Trako Jugović, HR menadžericom.

Što za vas znači certifikat Pouzdanosti? Da li je to doprinijelo ugledu i transparentnosti rada Soz Unitas Sarajevo?

Naš studentsko-omladinski brend je u najkraćem obećanje koje se ispunjava. To važi kako u internoj korelaciji među kolegama studentima i đacima tj., članovima skupštine društva, tako i u odnosu prema poslovnim prijateljima. Sve ovo naravno ne bi bilo moguće da se principi povjerenja i pouzdanosti unutar našeg kolektiva ne delegiraju pozicijom od posebno važnog značaja i prioriteta. 

Inače ovom pitanju prilazimo sa dosta senzibiliteta jer smo svjesni da tek kada postignemo najviši nivo transparentnosti i pouzdanosti u vlastitim redovima, moći ćemo postići da i drugi percipiraju činjenicu da je to neizostavan standard koji se veže uz naš brend. 

Upravo je ovaj certifikat priznanje koje nam u kontekstu prethodno spomenutog najviše imponuje, pogotovo jer je rezultat revalorizacije svih ključnih standarda od strane analitičkog lidera agencije LRC BIS, što se u poslovnom okruženju bosanskohercegovačkih prilika svrstava među najveće uspjehe.

Koja su ključna mjerila i standardi koje ste morali zadovoljiti kako biste stekli ovaj prestižni certifikat?

Mnogo je važnih mjerila i standarda ili kako ih volim nazvati razvojnih principa koje nastojimo inkorporirati u našu poslovnu priču, a svaki je dio cjeline i podjednako je važan. Ovom prilikom ću spomenuti neke od njih: 

Konstantan rad na unapređenju rada i razvoja ljudskih resursa, usavršavanje metodologije rada, kreiranje kulture efikasnosti, okruženje dobrim ljudima, razvoj produktivnosti mladih, aspekti važnosti udruženog rada, razvoj potencijala mladih, princip da volimo to šta radimo, princip pametnog korištenja vremena, važnost motivacije, rad na izgradnji povjerenja itd.

Cilj nam je zaista da kroz svaki diskurs našeg djelovanja mladi budu proaktivno uključeni, da svi uče o suštini radnih procesa kako u organizacionom tako i u operativnom smislu, te da se na taj način osposobe i postignu visok stepen konkurentnosti na tržištu. Kao rezultat ovih aktivnosti dobijamo potpuno nove profile mladih ljudi koji su spremni da preuzmu odgovornost i kao takvi dadnu nemjerljiv doprinos razvoju kvalitetnijeg društvenog ambijenta.

Kako planirate koristiti certifikat Pouzdanosti u budućem radu Soz Unitas kako biste dalje unapređivali svoje aktivnosti?

Ne treba posebno naglašavati da je ovo priznanje zapravo jezičak na vagi koji će opredijeliti potencijalne poslovne partnere da u dijelu usluge koju pružamo upravo nama ukažu povjerenje.  Složit ćete se da koliko god napora ulažete u izgradnju pouzdanosti i transparentnosti kroz sve aspekte vaših poslovnih aktivnosti, isto toliko je važno kvalitetno prevenirati rizike koji proističu iz pogrešno uspostavljenih poslovnih saradnji. 

Zbog toga sam apsolutnog stava da u težnji postizanja općih vrijednosti koje proističu iz uspostavljanja novih strateških partnerstava, ali i očuvanja već postojećih, ovakav certifikat predstavlja krucijalnu referencu koja doprinosi smanjenju poslovnog rizika te omogućava bezbjednije i kompetentnije poslovno okruženje.

Možete li nam ukratko opisati misiju i ciljeve Soz Unitas p.o. Sarajevo te kako ova studentsko-omladinska zadruga doprinosi poboljšanju položaja studenata i mladih u Bosni i Hercegovini?

Studentsko-omladinska zadruga Unitas Sarajevo je pravni subjekt koji okuplja veliki broj mladih ljudi i zapravo predstavlja najrespektabilnije društvo redovnih studenata i đaka izvan okvira formalnog obrazovanja u BiH. Skupštinu društva u ovom trenutku čini nešto više od 11.000 aktivnih članova. Ako bih spomenula činjenicu da nas je samo krajem 2022. god., bilo 9.000, to bi bio dovoljan indikator opredijeljenosti mladih da budu dio jednog zdravog koncepta u kojem svi imaju podjednake šanse.  Društvo pored skupštine u kojoj svaki član ima jednako pravo glasa i svako ravnopravno učestvuje u organiziranju i realiziranju naših projekata, također ima svoju upravljačku funkciju kao i uposlene menadžere koji predanim radom doprinose postizanju najviših standarda usluge. 

Zahvaljujući ovakvoj formi organizacije, uz veliku upornost i ustrajnost uspjevamo učvrstiti studentsko-omladinsku poziciju na tržištu, razviti zdravu sinergiju između studentsko-omladinske populacije i kompanija iz realnog sektora, a također uspijevamo svakom kolegi studentu/đaku koji iskaže potrebu ili želju da radi to i omogućiti.

U najkraćem, studentsko-omladinska zadruga Unitas Sarajevo pronalazi poslove i prilike svome članstvu, organizira radne grupe, koordinira aktivnosti na relaciji: skupština društva-upravljačka funkcija društva-uposleni-studentsko omladinski sindikat, zatim obavlja organizacioni i operativni aspekt usluge prema poslovnim partnerima, izvršava potpunu administrativno tehničku podršku, te zahvaljujući svemu pobrojanom čini garant uspješnoj realizaciji naših zajedničkih poslovnih aktivnosti.

Misija je jasna! 

Želimo skloniti mlade sa ulice, dati im alternativu u pozitivnim vrijednostima, smanjiti socio-ekonomske razlike među mladima, omogućiti pristup ovoj populaciji njihovim elementarnim ljudskim pravima koja uživaju kolege studenti i đaci kako u zemljama okruženja tako i u zemljama EU, smanjiti trend odlaska mladih iz BiH, u saradnji sa društveno odgovornim kompanijama omogućiti mladima lakši pristup zaposlenju, smanjiti stopu nezaposlenosti i siromaštva, omogućiti svim mladima da se kroz pomenute aspekte neformalnog obrazovanja osposobe da koriste kako sebi, svojoj lokalnoj zajednici tako i društvu u kompletu.

Kako potičete studentsko-mladinski aktivizam kada je u pitanju unapređenje prava članstva u samom procesu realizacije zajedničkih projekata?

Pored svih dostupnih mehanizama, na raspolaganju imamo i studentsko-omladinski sindikat. To je tijelo pri skupštini društva putem kojeg članovi skupštine imaju mogućnost da iznesu prijedloge, sugestije kao i primjedbe na sve što se tiče implementacije programskih ciljeva u okviru projekata na kojima aktivno učestvuju. Takve informacije se prikupljaju i nastoji se putem ovog tijela reagirati s ciljem poboljšanja uslova te rješavanja određenih problema sa kojima se studenti i đaci susreću u okviru naših zajedničkih projekata. SOS svaku primjedbu, sugestiju ili prijedlog zaprimi, detaljno analizira i na osnovu toga donosi odgovarajuće zaključke te dalje djeluje kako bi se otklonili nedostaci i unaprijedio poslovni ambijent.

Možete li nam pružiti primjere konkretnih projekata ili akcija u kojima ste sudjelovali, a koji su doprinijeli unapređenju položaja studenata i mladih?

Sve kada bismo ostavili po strani različite benefite koje ostvaruju mladi u Soz Unitasu sa aspekta neformalnog obrazovanja i individualnog razvoja, činjenica da putem naših zajedničkih aktivnosti studenti i đaci imaju priliku da zarade, sama po sebi dovoljno govori o konkretnom unapređenju položaja i standarda mladih pogotovo u vremenu globalne inflacije, poskupljenja i mnogih drugih izazova socio-ekonomske etiologije.

Organiziramo različite vrste poslova na kojima ne postoji povećana opasnost od ozljede na radu kao i opasnost od profesionalnih oboljenja. Svi aspekti poslovnih aktivnosti su detaljno precizirani ugovorima kojima su obuhvaćene obaveze, odgovornosti i prava svih strana potpisnica.

Ovom prilikom bih iskoristila priliku da spomenem najčešće poslove:

  • Inventure: Soz Unitas ima dugogodišnje iskustvo u  organiziranju poslova inventura za naše poslovne partnere na teritoriji BiH, a u tom poslu smo postali prepoznatljiv i pouzdan poslovni partner. Inventure obavljamo u vrijeme kada poslodavcu odgovara, izvan radnog vremena i sl. Svi podaci se obrađuju elektronski i dostupni su odmah po završetku procesa uz garantiranu pouzdanost informacija.
  • Etiketiranje/deklarisanje/zuciranje različitih artikala za poslovne partnere. 

Prilika za naše aktivnosti je proistekla prvenstveno zahvaljujući društvenoj odgovornosti kompanija i njihovoj opredijeljenosti da dadnu šansu studentima i đacima. Mladi su to povjerenje opravdali i kroz ovaj primjer najplastičnije pokazali zašto smo zaslužili priznanje POUZDANOST.

  • Poslovi ispomoći kod useljenja novih poslovnica za poslovne partnere. Mogu se pohvaliti da smo u tom dijelu usluge također zadali visoke standarde na tržištu cijele BiH.
  • Poslovi promocije, administrativni poslovi i sl.

Naš glavni princip je da poslovi koje radimo sačuvaju dostojanstvo studenata i da ih na bilo koji način ne dovedu u poziciju koja ne odgovara najvišim postavljenim normativima.

Kako se mladi ljudi mogu uključiti i postati članovi Soz Unitas p.o. Sarajevo te koji su benefiti članstva?

Dakle, informiram sve zainteresirane kolege redovne studente i đake da mogu postati članovi skupštine Soz Unitas p.o. Sarajevo kroz svega nekoliko koraka i to putem službene stranice društva: www.sozunitas.ba , posredstvom rubrike REGISTRACIJA. Članarina je besplatna, a benefiti članstva su polivalentni pa stoga im svima želimo srdačnu dobrodošlicu u kolektiv naše snažne i pouzdane studentsko-omladinske zadruge.

Koji su ključni izazovi s kojima se Soz Unitas suočava u svojem radu i kako planirate nastaviti razvijati i širiti svoje programske ciljeve u budućnosti?

U svakom poslu postoje različiti izazovi pa s tim u vezi mogu reći da mi nismo izuzetci. Iako se radi o veoma osjetljivoj populaciji, na tržištu djelujemo i radimo bez ikakvih privilegija. Na izazove gledamo kao na sastavni dio odrastanja naše zadruge i nastojimo ih koliko je moguće pretvoriti u prilike putem kojih se zdravije i funkcionalnije razvijamo.

Mislim da je vrijeme, sada više nego ikada, kada smo suočeni sa sve većim izazovom odlaska mladih ljudi iz BiH i problemom deficita različitog kadra u realnom sektoru, da se putem pozitivnih zakonskih rješenja dodatno urede i zaštite prava studenata i đaka u okviru njihovog angažmana putem studentskih i đačkih zadruga.

Institucija studentsko-omladinske zadruge kao pravnog subjekta postoji i ona se pokazala izrazito funkcionalnom kako na relaciji usluge studentima i đacima tako i sa aspekta dispozicije prema poslovnim partnerima, te smo stava da bi ovakva zakonska rješenja otvorila nove prilike u realnom sektoru i dodatno zaštitila prava mladih u ovoj oblasti.

I za kraj, kada su u pitanju naši zacrtani programski ciljevi, mislim da uz zajednički trud i zalaganje mladih na putu njihove implementacije itekako imamo pravo biti optimisti.

Razgovarao: Alen Ćorović